Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Unident z siedzibą w Olsztynie przy ul. Masztowa 1 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych w firmie Unident można kontaktować się pod adresem e-mail: info@uni-dent.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją działań marketingowych. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/ Pana zgoda.
 3. W sytuacji dokonania zakupu towarów i usług oferowanych przez firmę Unident, dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia/umowy oraz rozliczeń finansowo-księgowych. Wówczas podstawą prawną staje się przepis prawa.
 4. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast w celu wystawiania faktur i dokonania rozliczeń jest obowiązkowe.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe w firmie Unident nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku danych dotyczących realizacji zamówień/umów do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z tytułu przepisów prawa.
 8. Pani/ Pana dane mogą być udostępniane m.in. partnerom biznesowym w celu przesyłania próbek towarów, a w przypadku dokonania zakupu: podmiotom finansującym zakup towarów i usług, operatorom systemów płatności, bankom, gwarantom realizującym naprawy w ramach gwarancji urządzenia.
 9. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie firmy Unident (umowa powierzenia danych), przedstawicielom handlowym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym działających w ramach umowy z Unident, firmom transportowym, serwisom urządzeń, biegłym rewidentom, kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do zakupów