Biopulp – Opatrunek tymczasowy CHEMA

21,00 

Opis

Biopulp – Opatrunek tymczasowy CHEMA

BIOPULP jest preparatem wodorotlenkowo-wapniowym o silnie alkalicznym odczynie (pH wynosi 12,5±0,5). Działa wysuszająco, co ma  ogromne znaczenie w przypadkach uporczywych  wysięków zapalnych. Powoduje rozpuszczenie resztek żywej miazgi po zabiegu ekstyrpacji w znieczuleniu  oraz rozpuszcza resztki organiczne w kanale w miejscach niedostępnych dla narzędzi.
Po umieszczeniu wyrobu w kanale następuje kontrolowane, długotrwałe uwalnianie jonów Ca2+ i OH.

Skład:

Skład: wodorotlenek wapnia, fosforan wapnia dwuzasadowy, tlenek magnezu, chlorek sodowy, chlorek  wapnia  bezwodny, chlorek potasowy, węglan sodowy bezwodny.

1 g wyrobu zawiera 330 mg  wodorotlenku wapnia.

Zastosowanie:

 • opatrunek w dwuseansowej metodzie przykrycia pośredniego;
 • opatrunek w leczeniu miazgi zębowej metodą przykrycia  bezpośredniego;
 • opatrunek w metodzie częściowej i całkowitej amputacji  przyżyciowej w celu wytworzenia nowego sklepienia nad kikutami amputowanej miazgi;
 • do pokrycia pośredniego miazgi jako pierwszą warstwę podkładu izolującego, osłaniającą tę tkankę w leczeniu  próchnicy głębokiej;
 • wkładka dokanałowa;
 • czasowe wypełnienie kanału przy leczeniu patologicznej resorpcji wewnętrznej twardych tkanek zęba, a zwłaszcza z towarzyszącą samoistną perforacją ściany kanału;
 • wypełnienie wierzchołków korzeni przy metodzie tzw. biologicznego zamknięcia otworów wierzchołkowych;
 • stałe wypełnienie kanału po leczeniu endodontycznym zębów mlecznych;
 • wypełnienie kanału w złamaniach korzeni wewnątrz zębodołu.

Sposób postępowania z wyrobem:

 1. Do przemywania ubytków próchnicowych: niewielką ilość proszku umieścić na płytce szklanej lub w kieliszku i rozcierać z odpowiednią ilością wody oczyszczonej, do uzyskania zawiesiny zbliżonej wyglądem do mleka. Tak uzyskaną zawiesiną przemywać ubytki próchnicowe.
  2.  Przy zastosowaniu wyrobu jako opatrunku, wkładki dokanałowej lub materiału czasowo wypełniającego kanał: niewielką ilość proszku zarobić na płytce szklanej z wodą oczyszczoną do konsystencji rzadkiej lub gęstej śmietany, zależnie od przeznaczenia. Tak przygotowaną pastę stosuje się odpowiednio:
  • jako opatrunek w dwuseansowej metodzie przykrycia pośredniego: założyć grubszą warstwę gęsto zarobionej pasty, pozostawiając ją w ubytku pod szczelnym wypełnieniem czasowym przez okres 6 tygodni do 3 miesięcy. Po upływie wymienionego okresu pastę należy usunąć, a ubytek doczyścić
  i założyć podkład jedno- lub dwuwarstwowy;
  • jako wkładkę w trakcie leczenia nieodwracalnych zapaleń i martwicy miazgi oraz przewlekłych zapaleń tkanek okw.: rzadko zarobioną pastę wprowadzić do kanału, np. za pomocą Lentulo i pozostawić tam przez 3 tygodnie;
  • w przypadku czasowego wypełniania kanałów: gęsto zarobioną pastę dobrze skondensować w kanale
  i wymieniać ją co 2 miesiące;
  • w złamaniach korzeni wewnątrz zębodołu: po unieruchomieniu fragmentu przykoronowego i usunięciu
  z niego obumarłej miazgi wypełnić kanał gęstą pastą; opatrunek zmieniać kilkakrotnie w odstępach 3-miesięcznych. Po wytworzeniu bariery wierzchołkowej we fragmencie koronowym ostatecznie wypełnić kanał z pozostawieniem żywej miazgi we fragmencie wierzchołkowym.

> Warunkiem powodzenia zabiegu jest dobry ogólny stan zdrowia tj. brak zapaleń nieodwracalnych, względnie zakażeń ogólnych w organizmie. Również efekty leczenia u pacjentów w starszym wieku mogą być mniejsze, ze względu na zmniejszone zdolności regeneracyjne miazgi.

>> Ponieważ wyrób jest stosowany do pokrycia miazgi obnażonej, stąd jego przygotowanie powinno przebiegać z zachowaniem zasad aseptyki.

W przypadku bezpośredniego pokrycia miazgi, czy cienkiej warstwy zębiny, należy unikać jakiegokolwiek ucisku wywołanego tak przez wyrób jak i przez materiał podkładowy. Od spełnienia tych warunków zależy w dużej mierze powodzenie leczenia.

>> W przypadku bezpośredniego przykrycia miazgi opatrunek należy bardzo szczelnie zamknąć cementem podkładowym tlenkowo-cynkowo-eugenolowym, karboksylowym lub szklano-jonomerowym, aby nie dopuścić do penetracji bakterii z ubytku. Jest to szczególnie ważne, jeśli odkłada się na pewien okres ostateczne wypełnienie ubytku.

>> Przy leczeniu kanałów zakażonych należy pamiętać, że kanał leczonego zęba musi być szczelnie wypełniony wyrobem.

>> Podczas wprowadzania wyrobu unikać przedostania się pasty do tkanek okołowierzchołkowych. Może to spowodować ich podrażnienie, a nawet martwicę.

Opakowanie:

Pojemnik z tworzywa sztucznego z wieczkiem ze środkiem suszącym,  zawierający 10g wyrobu lub butelka ze szkła brunatnego, zawierająca 7g wyrobu w postaci proszku.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w dokładnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze
5 – 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Chronić wyrób przed zetknięciem z dwutlenkiem węgla z powietrza lub oddechu, gdyż dwutlenek węgla w kontakcie z wodorotlenkiem wapnia wytwarza nieaktywny węglan wapnia. Zmniejsza to stężenie składnika czynnego, co może mieć negatywny wpływ na powodzenie zabiegu

Strona producenta: http://www.chema.rzeszow.pl/