Prosept Fortis – Koncentrat do instrumentów medycznych

100,00 

Opis

Prosept Fortis – Koncentrat do instrumentów medycznych

Prosept Fortis to bezalkoholowy koncentrat do dezynfekcji najnowszej generacji, bez aldehydów i fenoli.

Preparat ten służy do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego tj. narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych, protetycznych, sprzętu laboratoryjnego, narzędzi ściernych i polerujących. Prosept Fortis jest skuteczny w bardzo niskim stężeniu użytkowym (0,5%), i nadaje się do stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Prosept Fortis ma bardzo przyjemny zapach.

Koncentrat ten zwalcza bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy HBV, HIV, HCV, Adeno. Posiada doskonałe właściwości myjące, nie niszcząc dezynfekowanych przedmiotów (zawiera inhibitory korozji). Jest wydajny. Za pomocą wody sporządza się właściwe do zastosowania roztwory robocze.

Substancje chemiczne w nim zawarte ulegają biodegradacji, dzięki czemu jest bezpieczny dla środowiska.

 

Działanie

Dozowanie
Czas ekspozycji
Działanie
0,5% roztwór 15 minut B, F
2% roztwór 1 godzina Tbc
2% roztwór 30 minut HBV, HIV
4% roztwór 15 minut HBV, HIV
0,5% roztwór 5 minut HCV
2% roztwór 2 godziny Adeno
3% roztwór 1 godzina Adeno

 

Roztwór należy przygotować bezpośrednio przed jego użyciem, dodając do odpowiedniej ilości wody odmierzoną ilość koncentratu.

Dezynfekowane narzędzia muszą być całkowicie zanurzone w roztworze. Po dezynfekcji należy je dokładnie opłukać używając wody destylowanej, a następnie wysuszyć i poddać sterylizacji. Dezynfekcję należy przeprowadzać wyłącznie w zamkniętych pojemnikach.

Sporządzony roztwór zachowuje swoje właściwości przez tydzień. Roztwory zanieczyszczone substancjami organicznymi należy wymieniać 2-3 razy w tygodniu lub codziennie. Nie stosować po upływie terminu ważności. Nie skracać czasu ekspozycji!

Zarówno sporządzając roztwór jak i podczas pracy z roztworem należy stosować rękawice ochronne.

Skład

100 g preparatu Prosept Fortis zawiera: 8,9 g alkiloaminy, 3,6 chlorku dialkilodimetyloamoniowego oraz substancje czyszczące

Certyfikaty i atesty

Zgodny z dyrektywami DGHM i standardami europejskimi EN 1040 i EN 1275

CE 0483

Opakowanie: 2l

 

Producent: https://www.oroclean.com/pl-en/Home

Informacje dodatkowe

Prosept Instru

1l, 5l